Vækstpuljerne


Jeg har som en del af vækstpuljeudvalget været med til at lave forretningsordenen for vækstpuljerne i Norlys.

Jeg synes, vi har fået lavet et godt setup, hvor der plads til regionale forskelle, men samtidig er der en rød tråd igennem det hele. Efter puljernes opstart, blev jeg udpeget som den ene af de i alt fire a.m.b.a. bestyrelsesmedlemmer, der skal sidde i vækstpuljebestyrelserne. Vi afholder 4-6 møder om året, hvor vi uddeler ca. 15 millioner i hver pulje. 


Vi støtter bredt og kommer mange til gode

Der findes rigtig mange ildsjæle i vores forsyningsområde,

og det er en fornøjelse at kunne give noget tilbage til andelshaverne i form af støtte til rigtig mange foreninger og gode ideer generelt.  Jeg ser derfor altid frem til de dage, hvor jeg skal ud i lokalområdet med en check til et godt formål.


Norlys Energi


Energidivisionen er en selvstændig virksomhed med egen bestyrelse. Vi agerer i overensstemmelse med den koncernramme, som er vedtaget i Norlys a.m.b.a.

Jeg har siden fusionen haft rollen som næstformand i

en periode, hvor der er sket rigtig meget. For eksempel har vi:

  • Udskilt vores trading-aktiviteter til det nyetablerede selskab Norlys Energi Trading.
  • Startet et nyt forretningsområde med opsætning af ladestandere til elbiler.
  • Implementeret store IT-projekter med mange kundemigreringer.
  • Udrullet ny strategi for divisionen.

Jeg er meget passioneret omkring arbejdet i energidivisionen, da det er i netop denne divisionsbestyrelse, at meget af fremtiden for Norlys skal tegnes. Selvom vi er nået langt, er der stadig meget, der skal gøres for at forbedre kundeoplevelsen, og i det hele taget gøre det nemmere og mere attraktivt at være kunde og andelshaver i Norlys.


Vedtægts- og governanceudvalget


Udvalget behandler emner i relation til Norlys-koncernens governance-struktur samt koncernens selskabs- og bestyrelsesdokumenter, herunder rammebeskrivelser samt andre dokumenter og opgaver, som bestyrelsen træffer beslutning om.


Noget af det, som vi har brugt meget tid på i udvalget, er

oplægget til et nyt valgregulativ med en ny model for sammensætning og valg til repræsentantskabet efter overgangsperiodens udløb.


I udvalget arbejder vi løbende med emner såsom:


  • Governance-struktur i forhold til anbefalingerne for god selskabsledelse.
  • Løbende justering af rammebeskrivelser for koncernen, divisionerne og udvalgte datterselskaber. 


En mere detaljeret beskrivelse af arbejdet i udvalg og divisioner kan ses via nedenstående link.